Úvod

Vítajte na webovej stránke poslanca Mestského zastupiteľstva v Šuranoch,

táto webová stránka je vyhotovená v súlade s oprávneniami a povinnosťami poslanca informovať  svojich spoluobčanov (voličov) o svojej činnosti a činnosti mestského zastupiteľstva ako i obhajovať záujmy mesta a jeho obyvateľov v zmysle poslaneckého sľubu, ktorý som dal na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Šuranoch dňa 28.novembra 2018, a ktorý znie :

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia".

Webová stránka bude slúžiť najmä na informovanie o mojej činnosti a práci poslanca, ktorú budem vykonávať vo funkčnom období 2018 - 2022 pre obyvateľov volebného obvodu č. 4 Argentína, ale aj pre  všetkých obyvateľov mesta Šurany, ktorí mi odovzdali svoju dôveru vo voľbách v roku 2018.

Budem sa snažiť nesklamať ich a plniť sľuby a záväzky, ktoré som im dal na stretnutiach a vo svojom volebnom programe.


Najnovšie  články

Prečítajte si ako prví, čo je nové